อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล แห่งแรกของเมืองไทย ที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน อีกด้วย อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะได้แก่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี แบ่งออกเป็น 2 หมู่เกาะใหญ่

คือหมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี สำหรับเกาะหลีเป๊ะค่อนข้างได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว บนเกาะมีความเจริญมากกว่าเกาะอื่นๆ ซึ่งจะมีเรือบริการพานักท่องเที่ยวจากเกาะตะรุเตาไปเกาะหลีเป๊ะและเกาะอื่น ความสวยงามของอุทยานแห่งชาติตะรุเตานั้นมีครบครัน ทั้งในทะเล หาดทราย และในป่า สามารถชมความงามของทิวทัศน์สวยๆ ชมโลกใต้ทะเล สัตว์ป่า พันธุ์พืช และบรรยากาศอันน่าประทับใจตามสถานที่ต่างๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Sidebar