2018 February

พาลูกไปตรวจภาวะซีด ตรวจคัดกรองการได้ยิน หนูจะได้โตอย่างแข็งแรงและฉลาด

คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยกังวลกับปัญหาด้านการพัฒนาการในเด็ก “เอ๊ะ ทำไมลูกชั้นพัฒนาช้ากว่าเด็กข้างบ้าน” หรือบางทีก็แอบคิดว่า ลูกมีท่าทางซึมๆ ไม่มีสมาธิ ขี้หงุดหงิด หรือแม้แต่..เรียนไม่เก่ง

ตรวจสุขภาพคนวัยทำงาน : ภายนอกดูดี บางที..อาจมีภัยเงียบแฝงอยู่

ปัจจุบัน ทุกประเทศทั่วโลกกำลังรับมือกับกลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า “กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

สอบเตรียมเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

สอบเตรียมเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร สอบเตรียมเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรีมทหารแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนน) และการสอบรอบสองเป็นการสอบพลศึกษา การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

Sidebar