2019 May

ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลออนบอร์ด

ครั้งแรกที่มีการใช้เรดาร์เพื่อตรวจจับหัวใจด้วยความแม่นยำระดับนี้และในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ วิชาของเรานอนหลับได้อย่างไม่มีสิ่งกีดขวางในทุกตำแหน่งนานถึงแปดชั่วโมง นักวิจัยกำลังสำรวจการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบระดับกิจกรรมและการตกหล่นของผู้อยู่อาศัยในบ้านพักผู้ดูแลระยะยาวและในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังอัตราการเต้นของหัวใจ

Sidebar